שירותים לוגיסטיים

 • Logos 0002 18
 • Logos 0000 13
 • Logos 0001 23
 • Logos 0002 18
 • Logos 0000 13
 • Logos 0001 23
 • משיכת המכולות מהנמלים (או סחורות מספק בארץ) והחזרתן לדפו.
 • פריקת מכולות ע"י צוות סבלים מיומן ואחסונן במרכז הלוגיסטי.
 • עם תום הפריקה ביצוע ספירת הסחורה והתאמתה לניירת.
 • קליטת הסחורה למערכת המלאי.
 • אחסנה.
 • הכנת הזמנות בהתאם להוראות הלקוח.
 • הפצת הסחורה לכל חלקי הארץ – ע"פ הוראות הלקוח.
 • 'ערך מוסף' – הדבקות, החלפת כבלים וכד'.
 • ספירת מלאי אחת לשנה.