ניהול מלאי

  • Logos 0002 18
  • Logos 0000 13
  • Logos 0001 23
  • Logos 0002 18
  • Logos 0000 13
  • Logos 0001 23

אנו פועלים בעזרת מערכת ניהול מלאי ייחודית שנבנתה במיוחד עבורנו.
המערכת מתמחה בניהול רצפת מחסן (E.R.P – Enterprise Resource Planning)
ונותנת מענה לניהול קשרי לקוחות (C.RM – Customer Relationship Management).
מטרתם של מסרי המערכת היא לספק שקיפות מלאה בין שני הצדדים. העיקריים שבהם הינם:

  • קליטה למלאי (כניסות).
  • שאילתות למלאי נוכחי.
  • תעודות משלוח (יציאות).
  • העברת הזמנות.