ההליך התפעולי

  • Logos 0002 18
  • Logos 0000 13
  • Logos 0001 23
  • Logos 0002 18
  • Logos 0000 13
  • Logos 0001 23

עם הגעתה של המכולה לארץ יימשכו הגייטפאס והניירת הרלוונטית לגלגלי הצפון על ידיכם או על ידי עמיל המכס, והמכולה תימשך על ידינו ממסופי מטען, נמל חיפה או נמל אשדוד. עם הגעת המכולה לאתר החברה היא נפרקת, ממוינת לפי דגמים (ממושטחת במידת הצורך), ונבדקת מול התעודות הרלוונטיות והניירת המלווה של המשלוח. דיווחי נזקים ברמת מארז חיצוני בלבד יועברו מייד עם סיום הקליטה ויצולמו על ידינו.

כל אריזה נמדדת לפי הנפח ומאוחסנת על פי גוש, כאשר האחסנה במחסן מבוצעת לפי עקרון של דגם - מק"ט - איתור. כל גוש מקבל מספר, נקלט למערכת מלאי ממוחשבת, מקבל איתור ויכול להיות בנוי ממספר מק"טים. נפח הגוש נקבע על פי האריזות שהוא מכיל בתוכו, ובכל ליקוט (יציאת אריזה) מתוך הגוש יורד גם נפח הגוש ומחויב בהתאם!!!

עבודות ערך מוסף, במידה וקיימות, יבוצעו לאחר התאמת הסחורה לניירת ולפני קליטת הסחורה למערכת המלאי.