אחסנה

 • Logos 0002 18
 • Logos 0000 13
 • Logos 0001 23
 • Logos 0002 18
 • Logos 0000 13
 • Logos 0001 23
 • אחסון במחסן מקורה לפי מק"ט ואיתור.
 • אחסון במצבור.
 • אחסנת חצר.
 • אחסנת חומרי גלם.
 • אחסנת תוצרת גמורה.
 • דיווח מלאי On Line.
 • ניהול מלאי כולל FIFO, LIFO.